MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2021-01-18

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.

Odbiorca usług - wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa w Polsce, tj. § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ”w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

Niezabezpieczenie wodomierza lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

Jaka temperatura ?

Temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.

Co należy zrobić ?

  • Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.
  • Odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.
  • W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę na to czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.
  • Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów.
  • Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Co zrobić gdy opuszczamy budynek czynny wyłącznie latem ?

  • Należy zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej.
  • Można również zlecić zamknięcie zasuwy na podłączeniu do budynku oraz odwodnienie wodomierza – usługę taką odpłatnie świadczy nasza firma.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii ?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do naszej firmy pod bezpłatny całodobowy numer alarmowy 994. Wówczas MPWiK Sp. z o. o. dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.

Spółkanie nie odpowiada za straty związane z brakiem wody, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania.

powr�t

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl