MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2020-05-19

Farma fotowoltaiczna zasili oczyszczalnię w energię słoneczną

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” weszła w końcową fazę. Elektrownia zasilająca w energię słoneczną oczyszczalnię zacznie działać na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Obecnie trwa montaż paneli fotowoltaicznych. Budowę wizytowali we wtorek 19 maja Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Zastępca Prezydenta Artur Szymczyk.
- Wrażenie robi skala inwestycji i jej efekt ekonomiczny. Równocześnie projekt doskonale wpisuje się w zaawansowane działania proekologiczne na rzecz pozyskiwania czystej energii słonecznej. Ogromnym atutem naszego regionu jest bowiem największe, w skali kraju, nasłonecznienie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie przewiduje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 5 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna o wadze blisko 102 ton dźwignie 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp.
- Rocznie przewidziana jest produkcja energii elektrycznej na poziomie 2000 MWh, co – dla zobrazowania skali przedsięwzięcia – pozwoliłoby zaspokoić potrzeby ok. 1000 miejskich gospodarstw domowych – mówi Sławomir Matyjaszczyk. Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
Inwestycję w wysokości ok. 8 mln zł finansuje MPWiK. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 5-6 lat - przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej).

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.


Opis działania elektrowni fotowoltaicznej
Przemiana energii słonecznej w elektryczną zachodząca w panelu polega na tym, że fotony (cząstki światła) promieniowania słonecznego padające na płytkę krzemową (z których wykonane są panele fotowoltaiczne), wybijają elektrony z ich pozycji na płytce i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona ekologiczna energia elektryczna. Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostaną panele monokrystaliczne typu RISEN SOLAR RSM60-6-305 Wp, firmy RISEN, o sprawności 18,6% i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek  o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Będą one zintegrowane z 46. inwerterami HUAWEI SUN2000_36KTL o maks. mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Inwertery służą do zmiany prądu stałego w prąd przemienny, który zasili urządzenia oczyszczalni. Panele będą nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje maksymalny uzysk energii elektrycznej.

powr�t

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl